Thông Tin Liên Hệ


CÔNG TY TNNH MTV HOÁ CẢNH
Trụ sở 1
Địa chỉ: Tố 6 - Ấp 1 - Xã Phước Bình - Long Thành - ĐN
Điện thoại: 097.5252.339 - 077.9919.883
Fax: 0251.541.541

Trụ sở 2
Địa chỉ: 2221 Quốc lộ 51 - Ấp 2 - Xã Phước Bình - Long Thành - ĐN
Điện thoại: 097.5252.339 - 077.9919.883
Fax: 0251.541.541

Trụ sở 3
Địa chỉ: 220 - Tố 6 - Ấp 1 - Xã Phước Bình - Long Thành - ĐN
Điện thoại: 097.5252.339 - 077.9919.883
Fax: 0251.541.541

E-mail : thanghuynh2910@gmail.com
Website: www.hoachathoacanh.com.vn
Mã số thuế: 3602377150
Thông tin giao dịch Ngân Hàng: 0401002345678 tại Ngân hàng Vietcombank, Chi nhánh Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai.Copyright © HoaChatHoaCanh