Axit axetic CH3COOH (Giấm)

1. Thông tin chung:
STT Thông số Đơn vị Giá trị
1 Số CAS 64 – 19 – 7
2 PubChem 176
3 Tỷ trọng: g/cm3 1,049(l)
g/cm3 1,266(s)
4 Điểm nóng chảy 16,5 °C, 290 K, 62 °F
5 Điểm sôi 118,1 °C, 391 K, 245 °F
6 Độ Axit 4,76 ở 25 °C
7 Độ nhớt 4,76 ở 25 °C

2. Công dụng:

- Hàng năm thế giới tiêu thụ một lượng giấm tương đương với 160.000 tấn Axit Axetic tinh khiết (hay 3.2 tỉ lít giấm chứa 5% Axit Axetic).

- Axit Axetic được ứng dụng nhiều trong thực phẩm, công nghiệp y học ở một số nước nhu cầu sử dụng giấm rất lớn như: Trung Quốc, Pháp, Đức. Ngoài ra còn có một khối lượng Acid Acetic đậm đặc được sản xuất ở qui mô công nghiệp (sản xuất các loại este, các loại acetyl, acetaldehyt, acetal xenlulozo, tổng hợp indigo, tổng hợp chất diệt cỏ, tổng hợp aspirin và nhiều dược phẩm khác, chế biến mủ cao su thành cao su bán thành phẩm).


3. Chỉ tiêu kỹ thuật:
Tên chỉ tiêu Cấp kỹ thuật
Cao cấp Thông thường Thấp
- Acid Acetic, % 99,8% Min 99,5% Min 98,5% Min
- Màu 10 max 20 max 30 max<
- Hàm lượng Acid formic dư, % 0,15% max 0,20% max <
- Hàm lượng Acetaldehyde dư, % 0,03% max 0,05% max 0,10% max
- Hàm lượng formaldehyde dư, % 0,05% max 0,10% max 0,30% max
- Dư lượng trên bốc hơi, % 0,01% max 0,02% max 0,03% max
- Sắt (Fe) dư, % 0,000 04% max 0,000 2% max 0,000 4% max

Copyright © HoaChatHoaCanh