Thông Tin Dịch Vụ Vận Chuyển

Với téc chứa và phương tiện vận chuyển chuyên dụng, Công ty cung cấp dịch vụ vận chuyển hóa chất dạng lỏng như Axít H2SO4, HCl; Kiềm NaOH, KOH; Nước Javen; Hydrogen peroxit....

STT Chủng loại xe Trọng tải tối đa Đơn giá tính cho 1km Ghi chú
1 Xe tải thùng, 1 tấn 1 tấn, 12 phuy 19,000 Vận chuyển hóa chất các loại. Đóng Can,  Phuy 200lít, Bồn nhựa 1m3 
2 Xe tải thùng, 3.5 tấn 3 tấn, 15 phuy 29,000
3 Xe tải thùng, 4.5 tấn 4 tấn, 20 phuy 33,000
4 Xe tải thùng, 6.4 tấn 6 tấn, 25 phuy 43,000
5 Xe tải thùng, 8 tấn 8 tấn, 30 phuy 49,000
6 Xe tải thùng, 19 tấn 18 tấn, 50 phuy 74,000
7 Xe Xitéc 8m3 8m3, 8 tấn 49,000 Téc nhựa HDPE vỏ thép, vận chuyển các  chất lỏng ăn mòn như HCl, NaOH, Javen,  Sulfuric… Không vận chuyển dung môi 
8 Xe Xitéc 18m3 18m3, 18 tấn 64,000
9 Xe Xitéc 20m3 20m3, 19 tấn 74,000
10 Xe đầu kéo Téc 22m3 30 tấn 89,000
11 Xe đầu kéo Téc 35m3 35 tấn 99,000

Copyright © HoaChatHoaCanh